Profiel & registratie

Met de module 'Profile & Registratie' maak je interacties mogelijk tussen de frontend van je website en CRM. Denk bijvoorbeeld aan registratie van nieuwe relaties of de mogelijkheid voor bestaande relaties om hun profiel te beheren.