Mailing A/B-testing

Deze gids beschrijft hoe je een mailing A/B test voordat je deze verstuurt.

Over A/B-testing

Een A/B-testing is bedoeld om twee (of meer) varianten van een mailing met elkaar te kunnen vergelijken. Gebruikers worden gerandomiseerd ingedeeld in verschillende groepen, waarbij elke groep een andere versie ontvangt. Het is belangrijk om kleine variaties aan te brengen zodat duidelijk blijft welke verandering het waargenomen effect teweeg heeft gebracht. Uiteindelijk kies je de variant die het beste heeft gepresteerd om deze te versturen naar de rest van de selectie.

A/B-testing aanzetten

A/B-testing kun je aanzetten voor een bestaande mailing. Navigeer naar een mailing vanuit het mailingoverzicht. Druk op de knop A/B Testen aanzetten. Deze mailing wordt nu definitief A/B getest. Dit kun je niet meer ongedaan maken.

Je ziet dat er een extra tab A/B Testing verschijnt. Het A/B-testing proces speelt zich verder af binnen deze tab. Druk op deze tab om verder te gaan.

Varianten opstellen

Bovenaan zie je een balk die de voortgang van de te doorlopen stappen weergeeft.

In de eerste stap Opstellen ga je de varianten aanmaken en toevoegen. Druk hiervoor op de knop Variant toevoegen.

Er is een kopie gemaakt van de hoofdmailing en je kunt hier kleine veranderingen aanbrengen om varianten te creëren. Bij A/B-testing is het van belang om je te richten op één aspect van je mailing, zoals de onderwerpregel of de volgorde van content. Zo voorkom je dat je uiteindelijk niet meer weet welke verandering het waargenomen effect teweeg heeft gebracht.

Druk op de knop Terug naar de hoofdmailing om nog een variant toe te voegen aan deze mailing.

Als je twee of meer varianten hebt aangemaakt om te vergelijken kun je door naar de volgende stap en testgroepen gaan indelen. Ga terug naar de hoofdmailing voor de volgende stap.

Testgroepen indelen

Door op de knop Indelen testgroepen te klikken wordt de selectie van ontvangers ingedeeld in groepen van 5% per variant.

De ontvangers in een testgroep ontvangen een van de varianten op de hoofdmailing. Op basis van deze testgroep worden statistieken opgemaakt waarmee je de effectiviteit van de varianten gaat vergelijken. De ontvangers van deze varianten worden uitgesloten bij het verzenden van de uiteindelijke hoofdmailing zodat zij niet twee keer dezelfde mail ontvangen.

Varianten verzenden

Druk op de knop Kies verzendmoment in een variant om het verzenden van deze variant in te plannen.

Tip: het is ook mogelijk om varianten te vergelijken op basis van het gekozen verzendmoment. Zodra de varianten zijn verzonden kunnen de varianten worden vergeleken en kan de winnaar worden gekozen.

Varianten vergelijken

Druk op de knop Varianten vergelijken om de statistieken van de verzonden varianten naast elkaar te zien en te vergelijken. Voor een beschrijving van de statistiekpagina klik je hier. Ga terug naar de hoofdmailing om een winnaar te kiezen.

Winnaar kiezen

Druk op de knop Winnaar kiezen om de winnende variant te kiezen. Let op: dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De veranderde eigenschappen van deze mail worden gekopieerd naar de hoofdmailing en kan worden verzonden. De selectie van ontvangers kan op dit moment nog worden aangepast.

Het A/B-testing proces is nu afgerond, je kunt nu verder met het versturen van de hoofdmailing.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk