CRM

In het kader van GDPR / AVG is het verwijderen van relaties sterk verbeterd en hebben we een grote hoeveelheid modules hiervoor geschikt gemaakt (zie hiervoor het kopje GDPR / AVG). Het is tevens mogelijk gemaakt om het publiek maken van selecties achter een bepaald privilege te plaatsen. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers van het CRM standaard hun selecties publiek kunnen delen en informatie onbedoeld aan anderen beschikbaar kunnen stellen. 

Knoppen zoekfilter

Naar aanleiding van interne feedback en feedback van klanten hebben we de knoppen op de zoekfilter op een logischere plek gezet.

Migratietool van groepen naar functies

De migratietool voor het converteren van ‘groepen’ naar ‘functies’ is geoptimaliseerd. Doordat nu ook relaties in het archief worden meegenomen in het proces, kunnen relatietypes van groepen nu ook worden omgezet van ‘is een groep’ naar ‘is niet een groep’. Hiermee is er een consistente ondersteuning voor het gehele proces gekomen.

Ontdubbelen

Ontdubbeling van relaties met dezelfde functie (bij dezelfde doelrelatie) leidt niet langer tot dubbele functies bij de overgebleven relatie. Door het verbeteren van de rechtenafhandeling wordt nu ook rekening gehouden met de rechten die voortvloeien uit de `weergave(s)` waar de gebruiker toegang toe heeft.

Zoeken

Het is nu mogelijk om een weergave te maken voor het zoeken binnen functies. Hiermee kun je zoeken in functielijsten van relaties die functies vervullen voor, of waar functies voor worden vervuld.

Door de invoering van een nieuwe zoektechniek hebben we het dashboard en de relatielijsten sneller kunnen maken en ook de kwaliteit van het resultaat verbeterd. Zoeken op eigenaar van een relatie is nu ook mogelijk.

Weergave relatiekaart

De weergave van diverse onderdelen op de relatiekaart is verbeterd. We hebben aanpassingen gedaan aan de functielijsten, de abonnementen en de contactmomenten. Bij laatstgenoemde hebben we de performance kunnen verhogen en op de lijst met contactmomenten zijn nu dezelfde knoppen beschikbaar als op de relatiekaart.

Relatielijsten

Voor relatielijsten is het nu mogelijk gemaakt om op basis van de persoon in de lijst ook de bijbehorende organisatiegegevens te tonen (standaard velden, NAW, e-mail, telefoon, vrije velden en velden van gevonden functiekoppelingen). De velden ‘Provincie’ en ‘Gemeente’ zijn nu ook als losse kolom te tonen en te exporteren.

Relatiepicker

We hebben de relatiepicker (keuzetool voor relaties) uitgebreid zodat naast de naam ook het adres en e-mailadres te zien zijn. De picker is ook aanzienlijk sneller geworden bij het doorzoeken van een grote hoeveelheid relaties.

Van relatie naar gebruiker

Relaties kunnen nu via bulkbewerking ‘gebruiker’ worden gemaakt. Ze krijgen automatisch de status ‘change password’. Hiermee krijgen ze een verzoek om het wachtwoord te wijzigen. Dit kan ook per relatie worden gedaan, door middel van een nieuwe actie op de relatiekaart. We hebben indeling en weergave van de acties op de relatiekaart ook direct onder handen genomen.

Incassomodule

Als in de implementatie de incassomodule beschikbaar is, dan kan vanaf nu bij het zoeken op "contractant" of "debiteur" onder abonnementen gekozen worden voor de opties "Storno reden" en "Storno datum".

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk