GTM: Implementatie gids

Algemeen

Gebruik bij het inrichten van Google Tag Manager consistente namen van Tags, Rules en Macros. Dit komt de herkenbaarheid ten goede en draagt bij aan een kwalitatieve implementatie.

Deze pagina bevat de basis Macros, Rules en Tags die je nodig hebt bij elke implementatie van Google Tag Manager.

Macros

Geef macros namen zonder spaties en maak gebruik van UpperCamelCase. Dit verhoogt de leesbaarheid wanneer hij gebruikt is in Rules en Tags.

Zorg ervoor dat uit de naam van de macro is af te leiden waar hij voor gebruikt kan worden.

UniversalAnalyticsProperty

1) Omschrijving

 • Bevat de Universal Analytics Property code
 • @return {string} de Universal Analytics Property code

2) Macro details

 • Macro Name: UniversalAnalyticsProperty
 • Macro Type: Constant String
 • Value: <de Universal Analytics Property code>

Rules

Zorg dat je uit de naam van een Rule kan afleiden wat het gebruik van de rule is.

DomLoaded

1) Omschrijving

Deze regel wordt actief zodra de DOM is ingeladen.

2) Regel details

Rule Name: DomLoaded
Conditions:

 • {{event}} equals gtm.dom

GtmLoaded

1) Omschrijving

Deze regel wordt actief zodra GTM is ingeladen.

2) Regel details

Rule Name: GtmLoaded
Conditions:

 • {{event}} equals gtm.js

Tags

Naamgeving: zorg ervoor dat het Tag Type, Track Type (indien van toepassing) en een omschrijving zijn opgenomen in de Tag Name.

In de tags hieronder zijn de details omschreven en eventuele optionele instellingen die naargelang de situatie kunnen ingeschakeld worden.

Opmerking in verband met de Firing / Blocking Rules. Aangezien elke implementatie uniek is, is het onmogelijk om op een generieke manier te bepalen wanneer bepaalde tags moeten afgaan. Dit moet per implementatie bekeken worden.

UA - PV - General

1) Omschrijving

De standaard tag pageviews door sturen naar Google Analytics. Wordt op elke pagina ingeladen tenzij er extra / andere data moet meegestuurd worden.

2) Tag details

 • Tag Name: UA - PV - General
 • Tag Type: Universal Analytics
 • Tracking ID: {{UniversalAnalyticsProperty}}
 • Track Type: Page View
 • More settings / Basic Configuration / Document Path: {{url path}}

3) Optionele instelingen

 • Enable Display Advertising Features: true
 • More settings / Advanced Configuration / Enable Enhanced Link Attribution: True
  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk