Releasenotes mei 2018 - Incasso

Toezeggingen automatisch stopzetten na stornering

Toezegging met een automatische incasso kunnen vanaf nu automatisch worden beeindigd. Dat gaat in twee stappen. Vanuit de incassomodule worden afspraken stopgezet die voldoende aan de criteria. Vanuit fondsenwerving worden toezeggingen beeindigd waarvan de incassoafspraak wordt stopgezet.

Het idee is als volgt. Een toezegging met incasso genereert eenmaal per incassofrequentie een instructie. Deze instructies worden in batch aan de bank aangeboden. Deze gaat ze incasseren. Vervolgens kun je vanuit de bankomgeving weer een bestand downloaden en inlezen in de banktransactiemodule. De bank vertelt ons via deze weg of de instructie gelukt is. Bij een gestorneerde instructie hoort een transactie met een reden. Voorbeelden van redenen zijn "Onvoldoende saldo", "Rekening gesloten" of "Debiteur weigert deze transactie".Je kunt je voorstellen dat "Rekening gesloten" wat heftiger is dan "Onvoldoende saldo". Daarom kun je in de configuratie van de incassomodule instellen:

  1. Dat afspraken automatisch stopgezet worden
  2. Hoeveel "punten" moet een afspraak hebben voordat deze stopgezet wordt
  3. Hoeveel "punten" elke reden oplevert

In de fondsenwervingmodule kun je instellen dat als de afspraak van toezegging stopt, dat ook de toezegging mag stoppen met een opzegreden. Vervolgens kun je in het CRM zoeken op mensen met een toezegging die beeindigd is met de opzegreden om ze te benaderen.

    Tags:
  • Releasenotes
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk