Releasenotes mei 2018 - CRM

Emailadressen los te gebruiken in relatielijst

Eerder was ‘primair e-mailadres’ het enige veld dat als ‘Display Field’ in een relatielijst te gebruiken. Nu is er per e-mailtype een veld gekomeh om specifiek dat ty[e in de lijst te zetten en een veld waarin alle e-mailadressen van een relatie opgelijst worden.

Acties boven zoeklijst in CRM instelbaar

Vanaf heden is het bij een relatieview in het CRM instelbaar om te zien welke acties zichtbaar zijn boven de zoeklijsten in die view. Hiermee kun je in een bepaalde view (en daarmee voor bepaalde gebruikers) acties uitschakelen die je onwenselijk vindt om aan te bieede, zoalks bulk-edit of export.

Standaardadres exporteren in CRM

Vanaf nu kun je het standaardadres exporteren vanuit het CRM.

De specifieke adrestypen waren al te exporteren, nu is het standaardadres ook exporteerbaar. Het gaat hier om de "export-set" versie van de export.

Kiezen van taal bij ‘Reset wachtwoord’ in CRM

Bij het versturen van een "Reset wachtwoord"-mailtje vanaf de relatiekaart, werd voorheen de taal gebruikt waarin de beheerder de backend ziet. Vanaf nu kan de beheerder de taal kiezen waarin de mail gestuurd moet worden.

De optie om een taal te kiezen kan alleen als de mail in meerdere talen beschikbaar is. Wanneer de relatie een voorkeurstaal heeft ingesteld, dan wordt deze geselecteerd.

Deze functie maakt gebruik van e-mail content templates:

1) Er is een "default" voor de taal. Daarop valt het systeem terug als er in een gevraagde taal geen sjabloon is. Bij het expliciet selecteren van een sjabloon-vertaling is dat terugval-gedrag onhandig, daarom is het "default" sjabloon handmatig selecteerbaar.

2) Het beheer van email content templates is verbeterd met o.a. een "kopieer" knopje.

Relatie toevoegen

We hebben al langer nagedacht over hoe we kijken naar toevoegen, importeren en registeren van relaties en een jaar geleden is er een heel mooi proof of concept gemaakt hiervoor. De weg naar de uitwerking van deze gedachte is nog lang en daarom hebben we voor nu een tussenoplossing gebouwd.

Het idee is dat we meer en meer naar een groeploos CRM toe werken, ook hiervoor moeten we nog veel doen. O.a. is het belangrijk om te weten dat een implementatie ingericht is als een groeploos CRM, hiervoor is nu een config optie in de relatie module (screenshot 4).

Als deze optie aan staat is bij de instellingen van een weergave de optie 'Relatie toevoegen' als actie op de lijst beschikbaar (screenshot 3). Door deze aan te zetten komt er een extra actieknop boven de relatie lijsten binnen deze weergave voor gebruikers die 'create' rechten hebben op relaties (screenshot 2). De nieuwe relatie wordt direct toegevoegd aan de groepen die in de weergave zijn ingesteld onder 'Beperk inhoud'.

Er is voor gekozen om de 'Relatie toevoegen' knop boven iedere lijst in een weergave te tonen ongeacht zoekopdracht. Op het moment dat de gebruiker vanuit een zoekopdracht of opgeslagen lijst een nieuwe relatie gaat aanmaken wordt boven het formulier uitleg hierover gegeven (screenshot 1).

Organisatie kolommen in relatielijsten

Er is een nieuwe module beschikbaar, mod_customer_display_fields, die organisatie kolommen beschikbaar maakt voor relatielijsten. Deze functionaliteit zoekt de organisatie-gegevens erbij via de functies van de types die ingesteld zijn bij Organisaties & Personen.De set met beschikbare organisatie kolommen bevat:

  1. standaardvelden
  2. adres velden
  3. e-mail velden
  4. telefoon velden
  5. vrije velden
  6. velden van gevonden de functie koppeling

Deze functionaliteit werkt dus op basis van een lijst van personen, die via de instellingen bij Organisaties & Personen aan een organisatie te koppelen zijn. De persoon staat nog steeds centraal. Er is dus nog geen manier om relatielijsten te maken waarin dezelfde persoon meerdere keren voor kan komen met verschillende functies bij verschillende organisaties.Deze functionaliteit is nog niet helemaal compleet. Zo missen er waarschijnlijk nog wat kolommen, en werkt het ook niet in combinatie met Organisaties & Personen op basis van groepen.

Zoeken in functielijsten

In ons CRM kun je op de relatie kaart een lijst van Functies tonen. Zowel van functies die uitgevoerd worden door de relatie, als functies die uitgevoerd worden voor de relatie. Echter kon je weinig met die lijsten behalve doorklikken op de relaties.Tot nu!

Vanaf nu kun je bij Functie instellingen een weergave instellen waarin gezocht kan worden naar relatie met / voor een functies.

Als er een weergave ingesteld is wordt er een extra knop `Zoek in deze lijst` getoond in de functie lijst op de relatie kaart. Wanneer er op deze knop geklikt wordt zal er een zoekopdracht gegenereerd worden en wordt de bezoeker doorgestuurd naar de resultaten. Ook is de functielijst qua weergave verbeterd.

Collega's van de ingelogde gebruiker

Een nieuw snippet wat de collega's van de ingelogde gebruiker toont voor één of meerdere organisaties waaraan hij gekoppeld is met een functie.

Je kan instellen voor welke functies er naar organisaties moet gezocht worden en voor welke functies de gekoppelde relaties moeten weergegeven worden (in beide functie-richtingen dus). En daarnaast welke velden in de outpunt moeten verschijnen (email, telefoon en afbeelding).

    Tags:
  • Releasenotes
  • CRM
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Mogelijk gemaakt door Zendesk