Algemeen

Veiligheid

reCAPTCHA v2

Google heeft reCAPTCHA v2 gelanceerd in beperkte beta. Op het moment van schrijven heb je als gebruiker geen invloed op de versie die je voorgeschoteld krijgt.

Voordelen:

 • Deze nieuwe versie is veel gebruiksvriendelijker. De gebruiker moet namelijk alleen een vinkje aanzetten.
 • De JavaScript vertraagt de pagina niet meer bij het laden

Nadeel:

 reCAPTCHA v2

SMS authenticatie

Naast de keyP is het sinds kort ook mogelijk om SMS als tweede factor te gebruiken bij authenticatie. Dit is een optionele module en de kosten van de SMS-berichten zijn voor rekening van de klant.

Sterkte van wachtwoorden afdwingen

Vanaf nu kan worden ingesteld wat de minimale sterkte van een gekozen wachtwoord moet zijn. Dit kan de Servicedesk voor je instellen.

Wanneer deze functionaliteit wordt ingeschakeld controleert het systeem of het wachtwoord sterk genoeg is bij:

 1. het instellen van het wachtwoord voor een relatie.
 2. het zelf aanpassen van je wachtwoord op een frontend website
 3. het aanpassen van je wachtwoord, maar dan in de backend.
 4. het opnieuw instellen van je wachtwoord als je het niet meer weet.
 5. het aanvragen of aanpassen van een wachtwoord.

Resetten van de vertraging op inloggen

Als een bezoeker probeert in te loggen met een fout wachtwoord, dan vereisen we een hoeveelheid tijd tussen de inlogpogingen. Die hoeveelheid loopt (exponentieel) op. 

In het overzicht van "gebruikers per site" stond al veel informatie over gebruikers, zoals logintype, laatste login, wachtwoord sterkte en geblokkeerd. Ook kon je daar gebruikers (de)blokkeren.

Aan dit overzicht hebben we functionaliteit toegevoegd om te kunnen zien of het inloggen van een gebruiker vertraagd wordt, kan hierop worden gefilterd en kan de vertraging worden gereset voor een gebruiker.

Met dat laatste zorg je ervoor dat de bezoeker direct weer kan proberen in te loggen als deze gebruiker.

Google Apps

Nieuwe API's

De Google Apps module is aangepast conform de nieuwe API's die Google beschikbaar heeft gesteld.

Donations

Losse donaties ontvangen op je website

In onze fondsenwervingsoplossing is het nu mogelijk een bezoeker van een website te vragen om een eenmalige gift of donatie. Deze kan direct online worden gedaan of overgemaakt.

Webshop

Toegang tot categorie beperken

In webshop2 was het al mogelijk om een categorie alleen toegankelijk te maken voor een bepaalde groep. Dat kan nu ook andersom: een bepaalde groep uitsluiten. 

Toegang tot categorie beperken

Blogs

Podcasts in weblog

Onze weblog heeft nu (basale) ondersteuning voor podcasts. Na inrichting door de servicedesk kan bij een blog-bericht een link worden opgenomen naar een MP3.

Op basis van de link naar de podcast-stream (op te vragen in het weblog-overzicht) kun je je podcast bijvoorbeeld aanmelden in iTunes.

Daarnaast hebben we voor specifiek SoundCloud de mogelijkheid gemakkelijk MP3's van een SoundCloud account te koppelen aan een blog-bericht.

Datum- en tijdformaat

In het snippet waarmee je een weblog publiceert op een pagina, kan je voortaan kiezen welk datum- en tijdformaat je wil gebruiken bij je blogberichten. Indien je website beschikbaar is in meerdere talen, wordt het formaat van datum en tijd aangepast naargelang wat gangbaar is in die taal.

Datum- en tijdformaat

Visueel

Verbetering weergave meertalige velden

Bij meertalige velden was lastig te zien in welke talen het veld vertaald was en welke taal op dit moment geselecteerd was. Met een kleine aanpassing aan de styling is dit nu verbeterd

Verbetering weergave meertalige velden

'Artikel templates' worden niet langer gecached

Voorheen werden artikelen die gebaseerd zijn op een 'Artikel template' gecached bij het opslaan. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat vertalingen niet zichtbaar waren op de frontend. Dit probleem is opgelost. 'Artikel templates' worden niet langer gecached bij het opslaan.

Contrast verhoogd

We hebben afgelopen half jaar een aantal klanten bezocht. Eén van de bevindingen was dat het contrast van sommige onderdelen te laag was (afhankelijk van het beeldscherm). De grijstinten werden niet altijd goed weergegeven. Daarom hebben we het contrast verhoogd.

Contrast verhoogd

Profielweergave ingelogde gebruiker

 • De weergave van 'het profiel' van de ingelogde gebruiker is aangepast
Profielweergave ingelogde gebruiker

Help knop in de backend

In de backend zie je nu rechtsboven een vraagteken. Klik je erop, dan opent een bubbel met daarin drie items die kunnen helpen:

 1. Platform-versie-informatie
 2. Een knop om een verzoek tot hulp (ticket) in te dienen
 3. Helptekst van de module waarin je aan het werk bent (dit betreft de functionaliteit, we zijn volop bezig met het schrijven van de help-teksten)
Help knop in de backend

Functioneel algemeen

Snijcentrum afbeeldingen opgeven

Voortaan kaa je bij het uploaden van afbeeldingen en via het documentbeheer het snijcentrum van een afbeelding opgeven. Met het snijcentrum geef je aan welk punt in de afbeelding interessant is.

Voorheen werd bij het bijsnijden van afbeeldingen altijd gesneden rondom het centrum van de afbeelding. Impliciet is dit dus altijd het snijcentrum geweest. Nu wordt bij het bijsnijden van de afbeelding echter het gekozen punt (indien ingesteld) als centrum gebruikt.

Snijcentrum afbeeldingen opgeven

Performantie

 • Relatiekaart sneller gemaakt, vooral bij veel vrije velden
 • Nieuwspagina's sneller gemaakt, vooral bij veel documentcategorieën
 • Formulieren sneller gemaakt, vooral bij veel vertaalbare tekst
 • Diverse andere snelheidsverbeteringen

Google Maps bij een publieke relatielijst

Als je het snippet 'Relatielijst (publiek)' gebruikt op je website, is het voortaan mogelijk om op de detailpagina van een relatie een Google Maps kaart te tonen voor het adres van die relatie.

Plaats de snippets 'Relatielijst (publiek)' en 'Google Maps voor Relatielijst (publiek)' op dezelfde pagina en vervolgens wordt er op de detailpagina van een relatie een Google Maps kaartje getoond. Binnen het 'Google Maps voor Relatielijst (publiek)' snippet kun je instellen welk adrestype er gebruikt moet worden en of ook het 'Geadresseerde' veld gebruikt moet worden in het adres.

Vrije-velden

Voortaan kunnen de titel, ondertitel en veldopties vertaald worden bij het beheer van het veld, in plaats van in een afzonderlijke module (zoals voorheen). Dit maakt het veel eenvoudiger om vrije velden te beheren in een meertalige omgeving.

Daarnaast is de invoer van de veldopties vereenvoudigd. De gebruiker wordt nu geassisteerd bij de invoer van veldwaarden.

Vrije-velden

Uitbreiding datalayer voor Google Tag Manager

Als je Google Tag Manager gebruikt kan je voortaan de taal van de huidige pagina en de ID van de website gebruiken. Deze twee items hebben we standaard toegevoegd aan de dataLayer.

Uitbreiding datalayer voor Google Tag Manager

BTW Veldtype

 • Er is een vrij-veld type 'BTW' toegevoegd. Hier zit syntax validatie op voor Europese BTW nummers
 • Aan het vrij-veld type 'IBAN/BIC' is ondersteuning toegevoegd voor Belgische IBAN nummers. De BIC codes worden automatisch ingevuld bij ingave van een Belgisch IBAN nummer
 • Het kruimelpad / breadcrumb in de nieuwe interface heeft een update gekregen waardoor het gebruiksvriendelijker is geworden
 • In sommige lijsten is een knop toegevoegd om alle filters van die lijst te resetten
BTW Veldtype

Lijsten: geselecteerde items en filters

Eén van onze standaardcomponenten is een type lijst. Hierin is het mogelijk items te selecteren (bijvoorbeeld via de checkbox aan het begin van de regel, of door op de regel te klikken). Ook kan zo'n lijst gefilterd worden.

Voorheen was het mogelijk dat een regel geselcteerd kon worden, maar daarna 'uit beeld' verdween door een filter toe te passen. De geselecteerde regel bleef echter 'geselecteerd'. Die onzichtbare geselecteerde items kon je niet uit de selectie verwijderen en het gevaar bestond dat je een actie uitvoerde op items waarvan je niet eens meer wist dat je ze geselecteerd had. Je kon ze immers niet direct zien.

Vanaf nu werken deze lijsten anders en gaan we uit van de regel: "De geselecteerde items van een lijst vallen altijd binnen de actieve (gefilterde) resultaten."

Het gevolg is dus dat het aanbrengen van een filter, nadat je al items hebt geselecteerd, ervoor zorgt dat de onzichtbare items (die buiten het filter vallen) worden verwijderd uit de selectie. Dit gedrag komt heel natuurlijk over en zorgt voor een intuïtiever gebruik van dit type lijst.

Daarnaast hebben we nog kleine optimalisaties doorgevoerd aan deze lijst. Filters geven 'uitleg' in de vorm van een tooltip bij het leegmaken van een filter. En, als er meer dan 1 kolom gefilterd kan worden en de filters worden onthouden voor de huidige gebruiker, dan is het nu mogelijk met 1 druk op de knop de weergave te resetten.

Lijsten: geselecteerde items en filters

Veldtype met meerdere opties: opties plakken bij het beheren van een meerkeuze vrijveld

Sinds vorige release hebben we een verbeterde invoer van meerdere opties bij een meerkeuzeveld.

Daarmee was het niet langer mogelijk om in één keer meerdere opties te plakken (vanuit bv. een spreadsheet). Nu wel. Je kunt direct vanuit een spreadsheet kopiëren en plakken of de sleutel / titel waardes met een tab gescheiden op meerdere regels typen in een tekst-editor. Je kunt ook één enkele kolom in het titel veld plakken als je geen sleutelwaardes hebt of om vertalingen toe te voegen. Happy pasting!

Overig

 • De teksten binnen de formulieren module zijn herzien en consistenter gemaakt
 • In de module 'bank transacties' kan je voortaan 'snelzoeken' naar transacties
 • Diverse veiligheidsverbeteringen
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk