Quick Guide Narrowcasting

De structuur van Narrowcasting

Schematisch de structuur van NarrowcastingDe hiërarchie binnen Narrowcasting bestaat uit schermen, presentaties en slides. Een fysiek display wordt in Narrowcasting vertegenwoordigd door een Scherm. Per scherm kan een onbeperkt aantal Presentaties worden ingepland. Start- en eindtijden mogen elkaar overlappen; het systeem zal de presentatie met de recentste starttijd afspelen.
Een presentatie bevat één of meer Slides of Vaste elementen. Een slide is de feitelijke dia die getoond wordt, met teksten, afbeeldingen of animaties. Een vast element is bijvoorbeeld een nieuwsticker die gedurende de hele presentatie onder- of bovenaan de presentatie zichtbaar is.

In dit artikel worden beknopt de stappen beschreven voor het maken, inrichten en inplannen van een Presentatie.

Een Presentatie maken

Ga naar de pagina Narrowcasting > Presentaties en doorloop de volgende stappen.

 1. Klik op de knop Presentatie toevoegen - een dialoogvenster wordt geopend;
 2. Vul de velden in, in het scherm dat nu getoond wordt. De volgende velden zijn beschikbaar: 
  Titel Beschrijvende naam waaraan u de Presentatie later eenvoudig kunt herkennen.
  Presentatiesjabloon Het gewenste sjabloon.
  Eigenaar Dit veld kunt u negeren. Uw eigen gebruikersaccount is standaard als eigenaar ingesteld. U hoeft hier niets aan te wijzigen.
  Mag bekijken (optioneel) Indien een of meer andere gebruikers deze Presentatie moet(en) kunnen zien, voegt u hier de betreffende gebruiker(s) toe.
  Mag bewerken (optioneel) Indien een of meer andere gebruikers deze Presentatie moet(en) kunnen wijzigen, voegt u hier de betreffende gebruiker(s) toe.
 3. Klik op Opslaan. In de lijst verschijnt uw nieuwe Presentatie.

U kunt nu uw Presentatie invullen door in de lijst op de regel van de gewenste Presentatie te klikken en Slides toe te voegen.

Een Slide toevoegen

Ga naar de pagina Narrowcasting > Presentaties en selecteer de Presentatie waarin u de Slide(s) wilt toevoegen door op de betreffende regel in de lijst te klikken. Doorloop de volgende stappen.

 1. Scroll in de linkerkolom totdat u een sectie ziet met de knop Slide invoegen;
 2. Klik op de knop Slide invoegen. In de hoofdkolom verschijnt het formulier 'Voeg een Slide toe';
 3. Vul de velden in die getoond worden. De volgende velden zijn beschikbaar:
  Type Het gewenste slide-type.
  Titel Beschrijvende naam waaraan u de slide later kunt herkennen.
 4. Klik op de knop Maak Slide. De Slide wordt in de linkerkolom toegevoegd.
 5. In het hoofdscherm verschijnt het formulier 'Bewerk een slide'.
  Welke velden moeten worden ingevuld, hangt af van het bij stap 3.1 gekozen Slide-type.

Een Vast element toevoegen

Ga naar de pagina Narrowcasting > Presentaties en selecteer de Presentatie waarin u het Vaste element wilt toevoegen door op de betreffende regel in de lijst te klikken. Doorloop de volgende stappen.

 1. Klik bovenaan in de linkerkolom op de knop Vast element invoegen. In de hoofdkolom verschijnt het formulier 'Voeg een vast element toe';
 2. Vul de getoonde velden in. De volgende velden zijn beschikbaar:
  Type Het gewenste veld-type. Op dit moment is alleen nog het type 'Nieuwsticket' beschikbaar
  Titel Beschrijvende naam waaraan u het element later kunt herkennen.
 3. Klik op de knop Vast element toevoegen. In de hoofdkolom verschijnt het formulier 'Bewerk een vast element (Nieuwsticker)'.
 4. Vul de getoonde velden in. De volgende velden zijn beschikbaar:
  Positie Kies of de Nieuwsticker bovenaan of onderaan het Presentatie-scherm moet worden getoond.
  Achtergrondkleur De gewenste kleur voor de achtergrond van de Nieuwsticker.
  Voorgrondkleur De gewenste kleur voor de achtergrond van de Nieuwsticker.
  RSS feed URL De URL van de gewenste RSS feed.
  Titel Is reeds ingevuld met de titel die u in het vorige scherm heeft ingevuld.
  Tags Kies desgewenst een of meerdere tags waarmee dit vaste element in het systeem moet kunnen worden gevonden.
  Vanaf De datum en tijd in vanaf wanneer de Presentatie actief moet worden.
  Tot De datum en tijd in vanaf wanneer de Presentatie inactief moet worden.
  Eigenaar Kunt u negeren. Uw eigen gebruikersaccount is standaard als eigenaar ingesteld. U hoeft hier niets aan te wijzigen.
  Mag bekijken (optioneel) Indien een of meer andere gebruikers dit Vaste element moet(en) kunnen zien, voegt u hier de betreffende gebruiker(s) toe.
  Mag bewerken (optioneel) Indien een of meer andere gebruikers dit Vaste element moet(en) kunnen wijzigen, voegt u hier de betreffende gebruiker(s) toe.
 5. Klik op Opslaan. Bovenaan in de linkerkolom verschijnt het nieuwe Vaste element.

Een Presentatie inplannen

Ga naar de pagina Narrowcasting > Schermen en doorloop de volgende stappen.

 1. Plaats de muis boven de lijst-regel van het gewenste Scherm en klik op het tweede icoontje: 'Plan een Presentatie'. U komt nu in de lijst 'Geplande Presentaties', waarin alle eventueel reeds ingepland Presentaties voor het gekozen Scherm getoond worden;
 2. Klik op de knop Plan Presentatie - een dialoogvenster wordt geopend;
 3. Vul de getoonde velden in. De volgende velden zijn beschikbaar:
  Presentatie Selecteer de gewenste Presentatie.
  Startdatum (optioneel) Als u datum en tijd invult, zal de Presentatie niet eerder dan dat tijdstip starten. Laat u deze velden leeg, dan zal de Presentatie direct actief zijn.
  Einddatum (optioneel) Als u datum en tijd invult, zal de Presentatie vanaf dat inactief worden. Laat u deze velden leeg, dan zal de Presentatie onbeperkt actief blijven.
 4. Klik op Opslaan. Uw presentatie verschijnt nu in de lijst 'Geplande presentaties'.
  Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk