Opbouw van Procurios CRM

In de loop van de tijd kun je heel wat informatie verzamelen en vastleggen over een relatie die je gebruikt in je werkprocessen. Die informatie is niet voor iedere gebruiker van het CRM en op elk moment relevant. Zo heeft een financieel medewerker heel andere gegevens nodig dan bijvoorbeeld een service medewerker.

Vaak is slechts een beperkt aantal relaties relevant voor specifieke werkzaamheden. Een marketeer/fondswerver werkt bijvoorbeeld vaak met grote aantallen relaties, denk aan een mailing. Een administratief medewerker daarentegen werkt geregeld maar met één relatie tegelijk, bijvoorbeeld n.a.v. een telefonisch contact.

In dit artikel lees je hoe de basis-elementen van Procurios CRM zijn opgebouwd. Zodra je begrip hebt van deze structuur zal het eenvoudiger worden om het verband met andere Procurios Producten te zien.

Dit artikel geeft je geen detailbeschrijving van functionaliteiten. Via doorverwijzingen kom je bij andere artikelen terecht die in meer detail uitleggen hoe een functionaliteit werkt.

Het CRM is de plek waar je relatiegegevens beheert. Het CRM is een verzameling van gegevens over jouw klant / donateur / relatie / contact. Iedere organisatie heeft daar zijn eigen bewoording voor. Binnen Procurios hanteren we een de term 'relatie'.

Er zijn relaties in allerlei soorten en maten en met verschillende eigenschappen en kenmerken. Binnen CRM kun je relaties met bijhorende gegevens tot in detail inrichten en beheren. Je stemt de inrichting af op elke gebruiker en elk werkproces. Hiervoor zijn een aantal functionaliteiten aanwezig. We beschrijven hier eerst het doel van elke functionaliteit om vervolgens per stuk dieper op de werking in te gaan.

In de basis kun je de opbouw van het CRM vergelijken met een excel-sheet, waarin op elke rij een relatie staat met in de kolommen daarachter gegevens, eigenschappen en kenmerken over die relatie.

 • Relatiekaart (1): Hiermee kun je de gegevens over een relatie individueel bekijken. Denk aan een ouderwetse kaartenbak.
 • Weergave (2): De weergave heeft 2 belangrijke eigenschappen:
  • Beperkte set relaties: Binnen een bepaalde context kun je er voor kiezen om alleen te werken met relaties die voldoen aan één of meer criteria. Bijvoorbeeld: alleen relaties van het type Persoon.
  • Relatieformulier: Welke gegevens worden getoond op de Relatiekaart en hoe worden ze weergegeven.
 • Zoekfilter (3): Binnen de beperkte set van relaties van een weergave, kun je relaties filteren met behulp van data uit ander producten binnen het Procurios Platform.
  • Bijvoorbeeld: Geef me alle relaties met een geboortedatum na 29 februari 2001.
  • maar ook: Geef me alle relaties die in het afgelopen jaar een donatie heeft gegeven en heeft dit jaar nog geen contactmoment voor Campagne x.
 • Relatielijst (4): Van het resultaat van je zoekfilter kun je een Relatielijst maken. Dit kan je ondersteunen bij werkprocessen. Je zou bijvoorbeeld alle 'jarigen' van de aankomende maand in een Relatiefilter kunnen 'vangen', zodat je hen een verjaardagskaart kunt sturen.

Relatiekaart

De relatiekaart is een verzameling van velden waarmee relatie-eigenschappen worden weergegeven aan een gebruiker.

De opbouw van een relatiekaart is als volgt: velden zijn onderverdeeld in secties. Optioneel kan er gebruik gemaakt worden van tabs om secties onder te brengen. Naast velden kunnen er ook plugins in een sectie worden geplaatst. Een plugin plaatst data uit een andere module op de relatiekaart. Bijvoorbeeld een overzicht van facturen.

Schematisch ziet de opbouw van een relatiekaart er uit als volgt:

 • Relatiekaart
  • (Tabs)
   • Sectie(s)
    • Velden
    • Plugins

Op het voorbeeld hieronder onderscheiden we volgende items:

 1. Tabs (6 stuks) waarbij de tab Financieel actief is
 2. Sectie Facturatie met velden
 3. Sectie Facturen met een plugin van Invoicing

Lees hier hoe je een relatiekaart kunt inrichten met behulp van een relatieformulier.

Weergave

Een weergave is een bepaalde kijk op het relatiebeheer. Binnen een weergave is een gespecificeerde set van relaties beschikbaar en worden de acties bepaald die een gebruiker binnen die weergave kan uitvoeren.

Voornaamste functionaliteiten:

 • Set van relaties toegankelijk maken
 • Relaties binnen deze set doorzoeken / segmenteren

Voornaamste eigenschappen:

 • Relaties beperken tot een subset van alle relaties (optioneel)
 • Toegang beperken tot bepaalde gebruikers, groepen of rollen (optioneel)
 • Bepalen hoe de relatiekaart er uit ziet en welke velden er beschikbaar zijn
 • Beschikbare acties (wijzigen, printen, exporteren, ...) beperken (optioneel)
 • Zoekmogelijkheden beperken van gekoppelde data uit andere modules (facturen, bijeenkomsten, ...) (optioneel)

Voor het inrichten van deze eigenschappen heb je de juiste rechten nodig.

Bij /Fundraising klanten is dit de rol SuperUser.

Een weergave maakt gebruik van en of meer relatieformulieren. Voor de gebruikersfuncties Bekijken, Toevoegen, Bewerken en Verwijderen kunnen desgewenst verschillende formulieren worden ingericht. Hier lees je hoe een formulier ingericht wordt.

Hieronder zie je twee weergaven (1): Backend Gebruikers en CRM.

Lijsten

Binnen een weergave kun je lijsten aanmaken. Een lijst is vastgezet filter op de bovenliggende weergave. Lees meer over Relatielijst maken

Op de afbeelding hierboven zie je twee lijsten (2): Alle relaties en Nieuwsbrief ontvangers. De eerste is de standaard lijst binnen een weergave die is aangemaakt door het systeem en bevat geen filter. De tweede is een lijst die is aangemaakt door een gebruiker.

Binnen een lijst heb je dezelfde zoekmogelijkheden ter beschikking als bij een weergave, alleen is de set relaties beperkt door een vastgesteld filter. Wil je zoeken binnen alle relaties in de weergave, doe je dat via de lijst Alle relaties.
Lees meer over Filter van bestaande relatielijst aanpassen

Relatietype

Een relatietype is de hoogste klassificatie van een relatie in CRM. Maak je een relatie aan dan is dit steeds het eerste wat je moet kiezen. Mogelijke typen zijn: Organisatie en Persoon.

Velden kunnen gekoppeld worden aan een relatietype waarmee kan bepaald worden dat een veld wel of niet beschikbaar is voor een bepaald relatietype.

Velden

In CRM onderscheiden we twee soorten velden: standaard velden en vrije velden.

Standaard velden

Standaard velden zijn velden die standaard aanwezig zijn. Deze kunnen niet verwijderd worden. Ze zijn aangemaakt door het systeem en worden doorheen heel het Procurios Platform gebruikt in diverse modules. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een relatie, een adres of telefoonnummer.

Vrije velden

CRM kan worden uitgebreid met vrije velden. Dit zijn velden die je zelf kan aanmaken om allerlei data in weg te schrijven die nodig is voor jouw situatie. Een vrij veld heeft altijd een veldtype. Het veldtype bepaalt hoe het veld er uit ziet en op welke manier er data in wordt bewaard.

Hieronder zie je een voorbeeld van een vrij veld en een aantal verschillende veldtypen.

Lees hier verder hoe je Vrije velden kunt beheren.

  Tags:
 • CRM
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk